GunaYoga

Welkom bij GunaYoga,      

Volgens oude oosterse filosofie is de mens van nature een wezen, dat niet meer 'thuis' is bij zichzelf en zijn omgeving. Al het andere leven op aarde heeft wél het vermogen om één geheel met de werkelijkheid zijn, maar de mens heeft deze eigenschap lang geleden verloren. De belangrijkste oorzaak hiervan is een naar buitengerichte levensstijl, gedreven door intelligentie, nieuwsgierigheid en sociaal-culturele ontwikkelingen. In het bijzonder in de westerse samenleving.                                

Hoe beter we de wereld om ons heen hebben leren begrijpen en overheersen, hoe meer we van ons zelf en het geheel vervreemd zijn geraakt. Dat deze verwaarlozing niet zonder gevolgen blijft is bekend. Denk maar b.v. aan onze roofbouw op de aarde, het in onvrede zijn met onszelf dus met de ander, depressiviteit, overspannenheid, 'burnout' en allerlei psychologische of psychosomatische problematiek.

Yoga is een hulpmiddel om door oefening weer in contact te komen, in harmonie te raken met je werkelijke zelf en de wereld om je heen. In het Sanskriet betekent yoga dan ook "verbinding" en "beheersen".  

Guna (uitgesproken goena) betekent in 't Sanskriet "hoedanigheid" en is een fundamentele eigenschap in de natuur. Er zijn drie verschillende guna's, Sattva (de zijnstoestand, evenwicht), Rajas (dynamiek, energie) en Tamas (de structuureigenschap, gewicht). Alles komt voort en bestaat uit deze drie begrippen.

Door beoefening van yoga, verdieping in concentratie, contemplatie en goede levensstijl kunnen we proberen geest en lichaam weer één te laten worden met ons zelf en de omgeving. Yoga is echter geen tovermiddel, dat lichaam en geest even in harmonie zal brengen. Er is een lange weg te bewandelen om het bewustzijn weer gewaar te laten worden van de Guna's, op zoek te gaan naar de verloren geraakte harmonie. Het doel zullen we misschien nooit bereiken, maar dat is niet het belangrijkste. Door met yoga bezig te zijn kunnen we wellicht enkele van de vruchten proeven. 


Met harte groet,

Marianne